Spa & Welness

Elegance
in a chamber atmosphere!

Our SPA was created with you in mind.
We would like to make you really happy after your staying in Villa Park Wisełka.
Our Specialists will take care of your health and beauty.

SPA Area

– dry sauna,

– steam bath,

– jacuzzi.

Relaxing Area

– comfortable place with glow of candles, relaxing music in the background, newspapers, fresh fruits and water.

Health and Beauty Area

– beauty salon with a range of exclusive face treatments, hands and foot treatments,

– massage room with relaxing and therapeutic massages.

FIT & SLIM Area

New body shaping equipment, fight against cellulite and adipose tissue:

– Dream Healther – vibrating fat burner,

– Gelex – non- invasive ultrasonic liposuction,

– Body Master Combo – vacuum massage.


Our specialists

Beauty Therapist – Małgorzata Milczarek

Masseur – Jakub Kostyk


unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: “Wzrost konkurencyjności pensjonatu Villa Park w Wisełce poprzez stworzenie SPA i rozszerzenie usług o ofertę wellness.”