Menu SPA

Villa Park Wisełka Spa & Wellness offers a variety of

relaxation, beauty, nourishing and moisturizing treatments,

which will restore you to good mood and good shape.


unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: “Wzrost konkurencyjności pensjonatu Villa Park w Wisełce poprzez stworzenie SPA i rozszerzenie usług o ofertę wellness.”