Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Bardzo szanujemy Państwa prywatność dlatego dołożyliśmy wszelkich starań aby nasze praktyki ochrony prywatności były przejrzyste i umożliwiału jak najlepszą kontrolę nad tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W związku z tym chcemy Państwa poinformować o zmianie Polityki Prywatności obiektu Villa Park Wisełka Izabella Eeg oraz przekazać podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabella Eeg, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Villa Park Wisełka Izabella Eeg z siedzibą w Wisełce 72-513, przy ulicy Nowowiejskiej 29, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 534 227 96 40, zwana dalej „obiektem”.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości związane z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub potrzebujecie Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt mailowy: villapark@villa-park.eu

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, obiekt przetwarza Państwa dane w różnych celach lecz zawsze zgodnie z prawem. Dane osobowe  zostały pozyskane przez Państwa w procesie zmierzającym do zawarcia umowy, w trakcie dotychczasowej współpracy, od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

♦ Przygotowanie oferty cenowej, dokonanie rezerwacji, wykonanie usługi hotelowej oraz zawieranie innych umów związanych z profilem działalności

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane firmy (w przypadku wystawiania faktury VAT), numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku korzystania z parkingu należącego do obiektu), podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenie przelewu, numer dokumentu tożsamości/ PESEL, informacje dotyczące narodowości, numer karty płatniczej i pozostałe dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniem mobilnym, numer rezerwacji.

Dane dzieci (imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia) zbierane są wyłącznie od rodziców lub prawnych opiekunów w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek oraz w celach statystycznych (dane zbierane do GUS, opłata miejscowa)

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

♦ Rozpatrzenie reklamacji

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rezerwacji, numer rachunku bankowego lub karty kredytowej (w celu ewentualnego zwrotu pieniędzy)

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

♦ Przygotowanie oferty oraz personalizowanie usługi zgodnie z osobistymi preferencjami oraz zarządzanie relacjami z Gościem przed pobytem, w jego trakcie i po pobycie,

Przetwarzane dane: zarządzanie dostępem do pokoi, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji, komentarze lub sugestie Gości

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

♦ Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP, numer rezerwacji

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa

♦ Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i Gościom oraz zapobieganie oszustwom

Przetwarzane dane: dane z systemu kart kluczy, wizerunek pozyskany z monitoringu, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie).

Dane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

♦ Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzane dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL lub NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer rezerwacji

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich)

♦ Wykorzystywanie cookies

♦ Administrowanie stroną internetową

Przetwarzane dane: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym,

Dane te są zapisywane automatycznie, przy korzystaniu ze strony internetowej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w większości przypadków niezbędne do wykonania usługi hotelarskiej i usług powiązanych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, możliwość ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i profilowania dla celów marketingowych a także prawo do bycia zapomnianym. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W celu świadczenia usług często korzystamy z pomocy innych podmiotów co wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych osobom trzecim. W związku z powyższym, w razie potrzeby dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

-upoważnionym pracownikom i współpracownikom Villa Park Wisełka, Izabella Eeg

-współpracującym portalom sprzedażowym i biurom podróży, które w zależności od charakteru współpracy mogą być też odrębnymi administratorami danych

-dostawcom usług zaopatrujących podmiot Villa Park Wisełka Izabella Eeg w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług (podmioty świadczące usługi IT, firmy marketingowe, firmy obsługujące szybkie płatnościdostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy, firmy kurierskie i pocztowe. Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane zebrane na potrzeby świadczonych przez nas usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody- do czasu jej odwołania.